Lautari powraca do wspólnej pracy po kilku latach przerwy. „Vol. 67” to pierwszy, w pełni poświęcony polskiej muzyce program grupy, po bardzo dobrze przyjętych przez krytykę wcześniejszych Azaran i Muzica Lautareasca Nova, zwieńczonych płytami.

Nowy program zespołu swoją ideą oraz nazwą nawiązuje do wielkiego dzieła zbiorów etnograficznych Oskara Kolberga – Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Tom 67 dzieł zebranych Kolberga zawiera opracowania fortepianowe muzyki ludowej. Mając na uwadze jak ubogi i nieadekwatny dla wiejskiego wykonawstwa jest zapis muzyczny posiłkujemy się tu własną praktyką, zdobywaną w pracy terenowej, w nauce, graniu i byciu z wiejskimi muzykantami. A przy tym nie inspirujemy się bezpośrednio opracowaniami Kolberga, ale prowadzimy dialog z tradycją. Tak jak w czasach Kolberga potrzebne i aktualne są teraz pytania o możliwość utożsamienia się z tą częścią naszej kultury, pytania o jakość tej muzyki, jej głębię i złożoność, bogactwo w pozornej prostocie, o to czy jej nie spłycamy, czy potrafimy kompetentnie ją kontynuować. Wiemy, że nasze odpowiedzi będą ułomne tak jak niedoskonałe i krytykowane były opracowania Kolberga, mimo to widzimy sens, mamy potrzebę i determinację by mierzyć się z tym tematem wciąż na nowo, by napisać swój tom – Ludu, jego zwyczajów, guseł, mowy, zabaw, pieśni i tańców…

„Vol. 67” swoją premierę miał podczas XV Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, współproducenta reaktywacji grupy. Lautari zagrało w składzie: Maciej Filipczuk (skrzypce), Jacek Hałas (fortepian preparowany, akordeon) Michał Żak (drewno) i gościnnie Marcin Pospieszalski (kontrabas).

www.lautari.art.pl


***
Program „O poszukiwaniach ptaka Azarana” zrodził się z fascynacji zespołu muzyką kręgu bizantyńskiego. Mieszają się w tym świecie zarówno wpływy różnych krain – Grecji, Turcji, Armenii, Rumunii, Serbii, Bułgarii, jak i systemy i etosy muzyczne – muzyka tradycyjna, obrzędowa, taneczna, klasyczna i sakralna. Wydany w 2006 r. album „Azaran” zdobył I nagrodę w konkursie Polskiego Radia na Folkowy Fonogram Roku. Liderem zespołu jest Maciej Filipczuk (skrzypce), a towarzyszą mu Zbigniew Łowżył (fortepian), Robert Siwak (instrumenty perkusyjne) i Michał Żak (flety, klarnet, szałamaje). Zespół z powodzeniem koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Armenii, Algierii, Maroko, Szwecji (Nybrokajen Concert Hall – Sztokholm), kilkukrotnie we Francji (m.in. L'Entrepot – Paryż), Serbii (Ring Ring Festival – Belgrad), Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych (Symphony Space – Nowy Jork; The Hot House – Chicago, Jazz Bakery – Los Angeles).